PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe Elefunds omgaat met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van en/of deelnemers aan door of vanwege Elefunds georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten. Elefunds hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

 

De koper van een ticket voor een evenement van Elefunds, de bezoeker van een evenement van Elefunds, de deelnemer aan een door of vanwege Elefunds georganiseerd evenement (o.a. obstacle runs) en de gebruiker van diensten van  Elefunds worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

 

Gegevensverantwoordelijke: Elefunds

Elefunds B.V., gevestigd en zaakdoende aan Sweelinckplein 111, Sweelinckplein 111, 5216 EE Den Bosch (KvK-nummer: 53471407), hierna “Elefunds”, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Elefunds is aldus de gegevens verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

 

Onze Websites

Elefunds beheert een aantal websites van haar of vanwege haar georganiseerde evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “de Websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende websites en daaraan verwante domeinen (zoals .nl): www.superherorun.nl

 

In het algemeen kan Elefunds gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van Elefunds, als je een ticket koopt voor een evenement van Elefunds, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die Elefunds daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden. 

 

De manier waarop Elefunds gegevens verzamelt

Elefunds kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

 

Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op een van onze Websites, je gegevens invult of foto upload op de Website(s) om jezelf makkelijk terug te kunnen vinden in het beeldmateriaal van Elefunds of deelneemt aan een eventuele prijsvraag of winactie die Elefunds organiseert.

 

Via onze Websites – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelt Elefunds via onze Websites verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies. Ook kan Elefunds, als je ons hiervoor separaat en expliciet toestemming geeft, jouw persoonlijke locatiegegevens ontvangen (geanonimiseerde locatiegegevens kunnen en mogen wij overigens ook zonder toestemming verwerken). 

 

Via websites van derden – Elefunds maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van Elefunds. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in opdracht van Elefunds als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van tickets voor door of vanwege Elefunds georganiseerde evenementen via de websites van onze ticketpartner(s) of onze foto- en/of tijdregistratie partner die door middel van onder andere naam, startnummer, tijdwaarneming en/of gezichtsherkenning je foto’s makkelijk vindbaar maken. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van Elefunds kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Elefunds is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van Elefunds plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid en de voorwaarden van deze betreffende websites en platforms.

 

Op onze evenementen – Elefunds kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert of laat organiseren gegevens van deelnemers en/of bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van (delen van) het evenement voor commerciële en/of veiligheidsdoeleinden. Met andere woorden, je kan tijdens een evenement herkenbaar worden vastgelegd in beeld en/of geluid gemaakt door foto-en/of videografen van Elefunds, media, partners en bezoekers.

 

De gegevens die Elefunds verzamelt 

Elefunds kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Elefunds van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en in het voorkomende geval ook plaats- en stoelnummer(s);
 • donatiegegevens - denk aan door de donateur verstrekte naam en e-mailadres. 
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket voor een van onze evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van Elefunds verderop in dit Privacy Statement;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze Websites, inclusief blog of ‘after’ pagina’s, of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand of foto’s die je van jezelf plaatst op onze Website(s) om jezelf terug te kunnen vinden in het beeldmateriaal van Elefunds;
 • informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte tickets;
 • beeld-/ en/of geluidsmateriaal, waarin je herkenbaar kan zijn vastgelegd – denk aan (foto- en/of video-)registratie van een (deel van een) evenement voor commerciële en/of veiligheidsdoeleinden;
 • speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheid vereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalidenplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; en
 • gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als Elefunds persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

 

Redenen waarom Elefunds gegevens gebruikt

Elefunds kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – Elefunds gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:

 • de bestelling en donaties kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.
 • jou als tickethouder bij de entree kunnen verifiëren, mede ook om fraude met jouw ticket en zwarte handel in tickets tegen te gaan;
 • jou als tickethouder snel te kunnen identificeren in het geval van calamiteiten, mede in het belang van jouw veiligheid;
 • jou als tickethouder persoonlijke foto en video service te kunnen verlenen, waaronder de mogelijkheid om jezelf terug te kunnen vinden in het beeldmateriaal van Mud Masters / Elefunds.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:

 • marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • voor onze eigen marketing- en promotiedoeleinden, zoals het registreren van onze evenementen om die beeldregistraties te gebruiken in promo foto’s, video’s, posters, etc. en gezamenlijke (co-branded) promo acties met partners (sponsoren); 
 • om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en evenementen, die door of vanwege Elefunds worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of andere, soortgelijke evenementen van of vanwege Elefunds;
 • om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen, zowel via Elefunds als de ticketpartner;
 • om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij hechten er bijvoorbeeld waarde aan dat tickets in het bezit komen van trouwe bezoekers en echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van Elefunds willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie. 

 

Waarvoor door jouw toestemming is gegeven

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van Elefunds bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons toestemming:

 • om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege Elefunds. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media. Deze persoonlijke marketing voorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder;
 • om je als gebruiker diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze Websites (en eventuele apps) waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
 • om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze Websites (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheid vereisten – als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen gebruikt en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen. 

Je kunt een door jou gegeven toestemming altijd weer intrekken. Neem in dat geval contact met ons op via info@superherorun.nl.

   

Elefunds deelt ook gegevens met derden

 • binnen de groep van Elefunds affiliates die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computing providers, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd en op ons verzoek aanvullende diensten verlenen (zoals bijvoorbeeld onze foto- en/of tijdregistratie partner);
 • onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij onze evenementen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden). Indien deze mede promotors en event partners beelden willen gebruiken buiten het evenement en/of Elefunds om, waar je duidelijk in beeld bent, hebben we de betreffende partner verplicht om hiervoor je expliciete toestemming te verkrijgen;
 • derden die door jou aangeschafte producten en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Elefunds waarnaar Elefunds verwijst of social media buttons op onze Websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Elefunds is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. Elefunds adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

                    

Jouw keuzes en rechten als gebruiker

Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • je kunt in het voorkomende geval zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner(s) aanpassen;
 • je kunt in het voorkomende geval inloggen op onze Websites om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen en, na afloop van het relevante evenement waaraan je hebt deelgenomen, om personalisering van onze Websites volledig uit te zetten;
 • verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege Elefunds ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege Elefunds geen informatie meer ontvangt;
 • ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege Elefunds wil ontvangen;
 • voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid verderop in dit Privacy Statement.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Elefunds en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Hiervoor en voor verdere vragen of een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via info@superherorun.nl.

 

Het onderhouden van jouw informatie

Elefunds doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Elefunds heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

Elefunds bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als Elefunds dat zou doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen. Door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen zijn:

 • EU-VS Privacy-schild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Cookiebeleid Elefunds

Elefunds kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die Elefunds kan gebruiken. 

 

Functionele cookies 

Elefunds maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur. 

 

Analytische cookies 

Elefunds maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Websites steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.

 

Elefunds heeft voor het gebruik van digitale meetinstrumenten (o.a. Google Analytics), al dan niet door tussenkomst van derden, in het voorkomende geval een bewerkersovereenkomst gesloten met de desbetreffende derden. Deze overeenkomst zorgt er onder andere voor dat de cookies van die derden (o.a. Google Analytics) op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

 

Advertentie cookies 

Ook kunnen door of vanwege Elefunds cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.

 

Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt Elefunds ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze Websites een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgen.

    

Social media cookies 

Elefunds kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites en/of platforms. 

 

Instellen van voorkeuren 

Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Je kunt via jouw browser instelling je cookie voorkeuren aanpassen en cookies verwijderen. 

 

Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

 

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als gebruiker contact met ons opnemen via info@superherorun.nl.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Elefunds behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van Elefunds te lezen. Als Elefunds belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

 

Laatste wijziging: januari 2020

Om de ervaring van de website te verbeteren en je beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie. Akkoord